• វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

វប្បធម៌អាយកូយើង​មាន​បទ​ពិសោធ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​រាប់​ម៉ឺន​នៅ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស។

វប្បធម៌អាយកូរាល់ផលិតផលរបស់យើងអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដោយនាយកដ្ឋានឧតុនិយមជាតិ។

វប្បធម៌អាយកូយើង​មាន​ក្រុម​បច្ចេកវិជ្ជា​ក្រោយ​ការ​លក់​ដ៏​ជំនាញ​ដើម្បី​បម្រើ​អតិថិជន​គ្រប់​ពេល​វេលា។

វប្បធម៌អាយកូសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាតិសំខាន់ៗ។

វប្បធម៌អាយកូស្តង់ដារគុណភាពជាតិ។

វប្បធម៌អាយកូផលិតផលត្រូវបាននាំចេញទៅជាង 100 ប្រទេស និងតំបន់។

វប្បធម៌អាយកូបម្រើគម្រោងសំខាន់ៗរបស់ជាតិ ដូចជាឧតុនិយម ការអភិរក្សទឹក ការការពារបរិស្ថានអេកូឡូស៊ី កសិកម្ម ឧស្សាហកម្មយោធា និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។

វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន
បេសកកម្ម HUACHENG

បេសកកម្ម HUACHENG

ផ្តល់សេវាកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ស្ថាប័នដែលកំពុងធ្វើឱ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ និងបន្តឧត្តមភាព ព្រមទាំងផ្តល់នូវឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គម។

ចក្ខុវិស័យ HUACHENG

ដើម្បីក្លាយជាអង្គភាពស្រាវជ្រាវដ៏មានតម្លៃ និងគួរឱ្យគោរពបំផុត និងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងវិស័យរបស់យើង។

ចក្ខុវិស័យ HUACHENG
ទស្សនវិជ្ជា ហួចេង

ទស្សនវិជ្ជា ហួចេង

ផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យា អតិថិជនដំបូង ភាពស្មោះត្រង់ និងភាពជឿជាក់ ចាត់ទុកអតិថិជនជាដៃគូរីកចម្រើន ប្រកាន់ខ្ជាប់ដល់ទីបញ្ចប់ ដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនទទួលបានការពេញចិត្តជាទីបំផុត ធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កើតតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់អតិថិជនដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។បញ្ហា​ដែល​មាន​ក៏​ជា​ការ​អនុវត្ត​ជោគជ័យ​របស់​យើង​ក្នុង​ការងារ​ដែរ។

ក្រុម HUACHENG

ក្រុមការងាររបស់យើងអាចឱ្យយើងធ្វើនូវអ្វីដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបានតែម្នាក់ឯង ទទូចឱ្យចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ រួមចំណែកជាច្រើនដល់ក្រុមដូចជាអតិថិជនរបស់យើង រៀនពីភាពខ្លាំងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើបានល្អបំផុត និងពង្រឹងខ្លួនយើងជានិច្ច។

ក្រុម
សកល

គោលដៅ HUACHENG

ឈរលើទស្សនៈរបស់អតិថិជនជានិច្ច ហើយផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មដែលពេញចិត្ត។ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការធម្មតានៃឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធរបស់អតិថិជន ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ និងធានាថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមានរបាំង។